Søndag er det største møtepunktet i løpet av en uke.

Da samles hele familien, ung, gammel, enslig eller gift til gudstjeneste i Familiekirka.

Dette er den perfekte avslutningen på uka som gikk, og en ny start på uka som kommer.

I løpet av en måned har vi varierte møtepunkt på søndagene.

Sjekk ut i kalenderen for når og hva!


- Søndag i kirka; Du er hjertelig velkommen til ca 90 minutter med en hverdagsrelatert andakt, lovsang,

inkuderende miljø og enkel bevertning etter at gudstjenesten er ferdig.

Under 17.00 møtene har barna egne samlinger!